Ontsierende aderen/Zware benen

Ontsierende aderen zijn verzwakte en uitgezette aderen die vooral in de benen voorkomen. Ze variëren in dikte envorm en zijn duidelijk zichtbaar als blauwe, meestal kronkelig verlopende aderen.
Kleine ontsierende aderen komen veel voor en worden ook wel ‘takkenbosvenen’ genoemd. In een programma voor cosmetische verzorging van spataderen kunnen hierbij goede resultaten behaald worden.

Een kenmerk is het gevoel van zware benen.

 

Wat kan er aan ontsierende aderen/zware benen worden gedaan?

De sterkte en elasticiteit van de aderen zijn te beïnvloeden. Middels de mineralenhuishouding die hier een grote rol speelt, zijn er planten die de vaatwand direct beïnvloeden en het zware gevoel in de benen kunnen verlichten.

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen product bij ontsierende aderen/zware benen

Ruscubell: Heeft een versterkend effect op de vaatwand en verbetert de doorbloeding in het aderstelsel.

 

Aanvullende producten bij ontsierende aderen/zware benen
  • Ellen Dee Aesculus crème: Wrijf de benen licht met de crème in. De crème ondersteunt de werking van Ruscubell van buitenaf.
  • Minerabell: Ter ondersteuning. Een goede mineralenhuishouding ondersteunt een sterke vaatwand.
  • Omega 7 forte: Ter ondersteuning. Omega 7 heeft een gunstig effect bij een zwakke vaatwand.

 

Ruscubell kan, indien daar aanleiding toe is, gecombineerd worden met een of meer bovenvermelde of andere middelen.

Lees hier meer voor advies over het gebruik van meerdere producten tegelijk.