Roken, een rokerige omgeving, veel praten of schreeuwen, belasten de keel en kunnen irritatie veroorzaken. Een vervelend gevoel, moeilijk slikken of praten zijn bekende symptomen. Bovendien kunnen de bekende winterproblemen keelklachten veroorzaken doordat ongewenste indringers het slijmvlies in de keel verzwakken. Winterproblemen en het inademen van foute stoffen zoals sigarettenrook, kunnen tevens luchtwegklachten veroorzaken. De slijmvliezen van de luchtwegen zijn erg gevoelig en reageren erop door slijm te produceren, en door vreemde stoffen en irriterend slijm op de bekende krachtige manier uit de luchtpijp en de bovenste luchtwegen te verwijderen.
Belangrijk is dan om het slijmvlies te versterken, het slijm vloeibaarder te maken zodat het gemakkelijker uit de luchtwegen verwijderd kan worden, en de gevolgen van het binnendringen van schadelijke indringers te elimineren door de weerstand te verhogen.

Kijk hier hoe je de luchtwegen kunt beschermen.