Afslanken

Kilonorm

Ondersteunt je bij het gezond en verantwoord afslanken met behulp van natuurlijke hulpmiddelen.

Hoe kan je gezond afslanken?

“Elk pondje komt door het mondje” is niet altijd waar…. Meestal is het een combinatie van factoren die tot overgewicht leidt.
Echter is het ook niet waar dat je met enkel het gebruik van een of meer producten van Kilonorm afslankt. Gecombineerd met verstandig eten en meer bewegen zijn het middelen die dat proces ondersteunen.

Oorzaken van overgewicht

1.    Voeding
Het gaat om een evenwicht tussen de aangeboden voeding en de manier waarop het lichaam dit voedsel verwerkt en verbruikt.

2.    Stress
Stress is een complex verschijnsel wat een grote invloed heeft op de hormonale klieren. Extra druk of spanning roept het lichaam op een grote hoeveelheid energie vrij te maken om te kunnen reageren op de stressprikkels. Dit betekent dat er glucose wordt vrijgemaakt uit de opgeslagen reserve-energie in de lever (glycogeen) en uit het vetweefsel. Er ontstaat echter een groot probleem als de vrijgemaakte energie niet vérbruikt wordt.

3.    Chronische dehydratatie
Te weinig water drinken gedurende langere tijd kan een rol spelen in het ontwikkelen van overgewicht. Heel vaak worden honger en dorst met elkaar verward. Het drinken van water brengt energie op voor het centraal zenuwstelsel. Wanneer er een chronische dehydratatie is ter hoogte van het centraal zenuwstelsel, missen de neuronen logischerwijze de energie die dat met zich mee zou brengen. Een tekort aan energie wordt geïnterpreteerd als honger. Als dit vaak het geval is, zal de persoon eigenlijk veel te veel eten, om zijn ‘tekort aan energie’ op te vangen.

4.    Emotionele oorzaken
Naast stress kunnen emotionele stoornissen een rol spelen in het ontstaan van overgewicht. Bij heel wat mensen is eten een vorm van ‘troost’, of genot dat ze nodig hebben om verder te kunnen. Heel wat emotionele problemen veroorzaken een zekere vorm van spanning. Daardoor ontstaat de vraag naar meer energie in het lichaam, en meer specifiek in het zenuwstelsel.

5.    Gebrek aan beweging
Het verbruik van lichaamsenergie speelt natuurlijk ook mee. Regelmatige lichamelijke oefening is nodig om een goed evenwicht te bewaren. De auto, de TV en computer(-spelletjes) bepalen meer en meer het leven van de mens. Dit alles betekent een sedentair leven met een zeer beperkte lichamelijke beweging. Als de aanvoer van voeding groter is dan het verbruik zal dit het opslaan van het teveel in de vorm van vetweefsel bevorderen.

6.    Stofwisselingstoornissen
Vaak zijn dit hormonale stoornissen die de energiebalans en de vetstofwisseling beïnvloeden. Dit corrigeren vergt vooreerst een goede diagnose en een vakkundige behandeling. Dit zelf doen is niet aan te bevelen en kan door een bekwame arts of therapeut worden gesteld.

DE KILONORM FORMULE

Een normaal lichaamsgewicht is het resultaat van een evenwichtige gezondheid. Het is dus niet goed om het gewicht zomaar naar beneden te halen. Ofwel verdwijnen de resultaten snel, of erger nog, wordt de gezondheid geschaad.

Enkele feiten…..
  • Extreme diëten zijn uit den boze. Ze schaden de gezondheid. Elke extreme afslankmethode is zinloos en vaak niet vol te houden. Het draait eerder om veranderingen in de levenswijze, zodanig dat het lichaam bijna automatisch zijn ideaalgewicht krijgt.
  • Veel afslankpillen of drankjes zijn niet aan te bevelen omdat ze meestal niet gepaard gaan met de adviezen die inwerken op de oorzakelijke factoren.
  •  Wat zeker vermeden moet worden is het jojo-effect.

Waarom? Stel dat iemand 10 kg vermagert; er wordt dan b.v. 7 kg vetweefsel en 3 kg spierweefsel verloren. Een half jaar later is diezelfde persoon terug verzwaard, stel bijvoorbeeld 10 kg. Dan betekent dit 10 kg vetweefsel!! Hier is de laatste toestand minder goed dan de eerste. Er is immers 3 kg spierweefsel verloren gegaan. Als dit jojo-effect enkele keren gebeurt, kan dit een van de redenen zijn waarom afslanken steeds moeilijker en uiteindelijk zelfs onmogelijk wordt, omdat het lichaam weigert nog verder spierweefsel ‘af te staan’.

  • Niet alle vormen van overgewicht hebben de zelfde oorzaken.

In feite zou elke persoon die wil afslanken een individueel advies moeten krijgen om een optimaal resultaat te behalen.

De combinatie van drie belangrijke pijlers is belangrijk:

1.         Aanpassing van voeding en drinken op natuurlijke basis

gezond voedselDit betekent in het algemeen dat suiker(-producten), snoepen en alle vormen van alcoholische dranken vermeden worden. Veel groenten en fruit is sterk aanbevolen. Het is beter meerdere kleine maaltijden per dag dan een of twee grotere maaltijden. Ook is het sterk aanbevolen minimum 2,5 liter mineraalwater te drinken. Het beste is dat dit water de volgende eigenschappen heeft: pH boven 7,5 en een restwaarde onder 300 mg%.

2.         Voldoende lichaamsbeweging

bewegen 3Om mooi en in de juiste proporties af te slanken moét je elke dag voldoende bewegen. Als je dat niet doet verlies je ook spierweefsel bij het afslanken. Dit draagt niet bij tot een mooier silhouet. Het zijn vooral de omtrekken die tellen, niet het gewicht op zich.

Het is sterk aanbevolen om twee maal daags 30 minuten per dag lichamelijk actief te zijn in de buitenlucht (b.v.Nordic Walking). In dat geval zul je enkel vetweefsel verliezen. Indien je daar de tijd niet voor kunt vrijmaken zijn er ook alternatieven zoals trampoline springen (2 maal daags 4-7 min zijn zeer effectief en tijdbesparend), touwtje springen of kniebuigingen maken.

natuurlijke middelen
3.         Specifieke natuurlijke hulpmiddelen

Voor de verschillende oorzaken van overgewicht zijn plantaardige hulpmiddelen ontwikkeld die heel specifiek een probleem in verband met overgewicht aanpakken, op een gezonde manier, zodat het lichaam zijn evenwicht sneller terugvindt.

Het gaat erom dat de balans hersteld wordt en het lichaam zijn normale gewicht terugkrijgt.

 

De middelen van Kilonorm

Deze middelen van Kilonorm kunnen je goede diensten bewijzen:

  • Catabolar: Om het overtollige vetweefsel gemakkelijker af te breken.
  • Resinex: Als het vetweefsel geconcentreerd is op de buikstreek en ter hoogte van de lendengordel.

Opmerking

De middelen van Kilonorm mogen maandenlang gebruikt worden. Maar het is nuttig om de dosering na een kuur van 3 maanden te verminderen. Na 6 maanden is het advies om een pauze van enkele maanden in te lassen.