UE Plantenbereiding

Inleiding

Bij elke bereiding met als grondstof planten zoals een tinctuur of een extract, maar ook koffie, thee of soep, wordt er gezocht naar een middel om uit de grondstof, bijvoorbeeld verse en droge planten, koffiebonen, groenten, bepaalde bestanddelen over te dragen op een oplosmiddel. Dit solvent kan water zijn, of alcohol, olie, aceton, ether en andere. Deze bestanddelen kunnen smaak- en kleurstoffen zijn (koffie, soep), of ze kunnen bestanddelen zijn die bovendien een mogelijk fysiologische activiteit hebben.

De oplosbaarheid van de bestanddelen kan worden verhoogd. In de voeding (soep, koffie, thee) wordt dit bereikt door warmte. Het losweken van bestanddelen wordt door warmte bespoedigd.

Ook in de fytotherapie wordt soms warmte gebruikt. Bepaalde plantendelen zijn geschikt om door middel van koken geëxtraheerd te worden. Dit procédé noemt men decoct. Bij decocten is er een bijkomende oplosbaarheidverhogende factor, namelijk de fysieke beweging die door het koken op de grondstof wordt uitgeoefend.

Bij de meeste planten echter heeft het gebruik van warmte verlies van activiteit tot gevolg. Zo worden bijvoorbeeld plantenenzymen en slijmstoffen snel afgebroken.

Daarom maakt de fytotherapie meestal gebruik van een koude en vrij statische wijze van bereiden: het maceraat.

Een bepaalde hoeveelheid grondstof wordt met een bepaalde hoeveelheid water/alcohol te weken gezet. Na een voorgeschreven termijn wordt de massa uitgeperst en gerectificeerd. Dit procédé staat beschreven in het HAB.

Uitgangspunt

De techniek die in het HAB beschreven staat, heeft zijn waarde bewezen. Dit kan echter geen argument zijn om niet naar nieuwe technieken te blijven zoeken. Niet de hoeveelheid (concentratie) van bestanddelen is hierbij doorslaggevend, wel het aantal bestanddelen. Planten kunnen voor zover bekend wel 3000 bestanddelen bevatten.

De vraagstelling is dus: Zijn er bestanddelen in bepaalde planten die door de klassieke maceratietechnieken niet worden opgelost? Kan de maceratietechniek worden aangescherpt om deze mogelijke bestanddelen alsnog mee te nemen?

UE (Ultrasonic Extraction)

UE betekent Ultrasone Extractie. Dit procédé is een klassieke maceratie/extractie van planten of plantendelen met gebruikmaking van afwisselende en verschillende frequenties van geluidsgolven. Deze geluidsgolven oefenen een fysische interne en externe trilling uit op de plant. Door het verschil in relatieve dichtheid van de bestanddelen worden de verschillende elementen losgeweekt. Deze trilling is grofweg te vergelijken met de beweging die ontstaat bij het koken, maar is veel intensiever omdat de trilling zeer hoge frequenties heeft en de materie op moleculair niveau wordt bewerkt.