Gebruiksduur

Hoe lang u een product achtereen gebruikt, is sterk afhankelijk van de aard van de ziekte en het middel. Middelen tegen acute klachten dienen frequent ingenomen te worden: van 3x daags tot soms elke 10 minuten een dosering. Het gebruik verminderen en stoppen indien de klachten zijn verdwenen.

Diverse middelen kunnen langdurig gebruikt worden, soms maandenlang, in een enkel geval zelfs jarenlang. In het algemeen geldt dat het middel bij goede resultaten geleidelijk minder frequent moet worden ingenomen. Bij sommige aandoeningen is het belangrijk een kuur af te maken om er zeker van te zijn dat de klachten niet terugkomen.

Een verpakking van 100 ml is bij een dosering van 3x daags 20-25 druppels voldoende voor ongeveer 1 maand.